Disclaimer

Biszer.nl heeft met de grootst mogelijke zorg de online applicatie samengesteld. Daarnaast controleert en onderhoudt Biszer.nl deze applicatie vrijwel continu. Toch garandeert Biszer.nl niet dat de applicatie altijd en in alle gevallen volledig en juist functioneert. Biszer.nl aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, die direct of indirect het gevolg is van het gebruik van de applicatie of de uitingen die hiermee gemaakt worden, dan wel voor het niet kunnen gebruiken van deze applicatie, om welke reden dan ook.


Enige aansprakelijkheid van Biszer.nl gaat nimmer verder, dan te trachten in een volgende versie van de software eventuele fouten te verhelpen. Opdrachtgever is gehouden Biszer.nl schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen van derden in verband met het gebruik van de software dan wel anderszins als gevolg van het gebruik van de applicatie.

Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het ingevoerde tekst- en beeldmateriaal. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de controle van de gegenereerde PDF bestanden.


Privacybescherming

Door het invoeren van zijn of haar persoonlijke gegevens op de website gaat de gebruiker ermee akkoord, dat Biszer.nl deze gegevens opslaat in één of meer databases. De betreffende databases behoren uitsluitend toe aan Biszer.nl en zijn niet toegankelijk voor derden. Op het gebruik van deze gegevens is het privacystatement van Biszer.nl van toepassing.


Algemene voorwaarden

Op het plaatsen van een advertentie middels deze applicatie zijn de Algemene voorwaarden van Opzet van toepassing. Opzet is de ontwikkelaar en beheerder van Biszer.nl.
Voor alle aanbiedingen geldt: typefouten voorbehouden.